Připomínka k návrhu Metropolitního plánu

19.07.2018

Vážení a milí sousedé,

dnes jsme podali prostřednictvím naší datové schránky připomínku k návrhu Metropolitního plánu, jehož pořizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy. Připomínku naleznete níže. 

Jelikož jsme dostali informaci o tom, že parcelu č. 1592/3 odkoupil od společnosti Geosan nějaký soukromník za účelem výstavby rodinného domku, upravili jsme o tuto informaci odstavec "3) Parcelní čísla 1592/2, 1592/3 - pozemky ležící v unikátním výhledu, v rámci zachování výhledu MČ Praha 5 dle našich informací jedná o odkupu od majitele Geosan Sigma (nyní Bytové domy Na pláni, s.r.o.). Parcela 1592/2 má být zřejmě parkovištěm, u parcely 1592/3 má být pravděpodobně zachována vyhlídka a zeleň. Navrhujeme toto zohlednit v Metropolitním Plánu.".

Upozorňujeme, že termín podání připomínek je 26. 7. 2018, tak neváhejte!