Připomínky MČ P5 k Metropolitnímu plánu

12.06.2018

Městská část Praha 5 podává připomínky k návrhu Metropolitního plánu, který by měl vstoupit v platnost v roce 2022 a měl by na několik desetiletí ovlivnit tvář Prahy. V připomínce č. 339 se zaměřila na naši lokalitu, Malvazinky. Operuje zde Studií Na pláni atelieru Break Point jako regulativem. V návrhu Metropolitního plánu jsou v podstatě celé Malvazinky zakresleny jako zastavitelné území bez jakékoliv regulace, jako tomu bylo dosud. Pokud by se podařilo ke změně územního plánu na cca 1/5 území, na níž byl podán ze strany MČ Prahy 5 podnět na podzim 2017, podat podněty na změny územního plánu na zeleň / veřejné vybavení na zbylých parcelách, kde je ve studii zakresleno 10 domů, předpokládáme, že by se proces do roku 2022 stihnul a nebylo by nutno se zaobírat riziky vyplývajícími z Metropolitního plánu. Samozřejmě souběžně s podáním podnětu na změny územního plánu je také nutno započít revitalizaci a údržbu zeleně, například dle návrhů místních obyvatel. Připomínku MČ Prahy 5 si můžete prohlédnout v příloze.  Zde je odkaz na další připomínky naší radnice:

 https://www.praha5.cz/cs/dokument/metropolitni-plan/213258-navrh-pripominek-mc-praha-5-k-novemu-uzemnimu-planu-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy-metropolitnimu-planu