Prohlášení pana Kábrta za svatého - odpověď paní starostky na stížnost

06.11.2020

Dnes nám byla doručena odpověď paní starostky na naši stížnost na pana Kábrta. Děkujeme za prošetření a profesionální odpověď. Panu Kábrtovi přejeme mnoho úspěchů a další radostné práce pro nás, občany Prahy 5. Výpočet plochy zeleně ve Studii Na Pláni budeme samozřejmě dále rozporovat, neboť nadále nesouhlasíme se zabetonováním veškeré zeleně na předpolí Smíchovského hřbitova, kde je tvrzeno, že je plánováno rozšíření plochy zeleně. Nadále tvrdíme, že se jedná o bezprecedentní snížení plochy zeleně. Nesouhlasíme ani s variantou TSK uvedenou ve Studii Na Pláni, neboť také zcela zbytečně bezprecedentně snižuje plochu zeleně.