PRVOREPUBLIKOVÁ VILA NA LOUŽKU V RUKOU DEVELOPERŮ

28.01.2019

Dnes jsme napsali členům Výboru pro územní rozvoj tento dopis. Kromě jiného problém zmíníme i na zítřejším jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5.

Vážený pane Kryle,

obracím se na Vás jako na předsedu Výboru územního rozvoje MČ Praha 5.

Z dnešního příspěvku spolku Přátelé Malvazinek, z.s. na facebooku jsem se dozvěděla, že na jednání Výboru územního rozvoje MČ Praha 5 dne 22. 1. 2019 byl schválen projekt developerů Na Loužku a.s. a Red Group s.r.o. vedoucí k likvidaci prvorepublikové vily a unikátní zahrady v ulici Na Loužku č.p. 8 a výstavbě tří čtyřpatrových domů s 19 podzemními garážovými stáními.

Zajímá mne zejména, proč nebyl předem zveřejněn program jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5? Obyvatelé lokality z tohoto důvodu nemohli přijít říci své připomínky, přičemž radnice MČ Prahy 5 ví, že oba místní spolky, jak Přátelé Malvazinek, z.s., tak Za zelené Malvazinky, z.s., se o tuto lokalitu zajímají (členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky dokonce bydlí přímo v dotčené lokalitě).

Oba spolky v minulosti projevily zájem o tento projekt - spolek Za zelené Malvazinky v interpelaci na jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 dne 13. 11. 2018, text této stati cituji: "V ulici Na Loužku dojde pravděpodobně k realizaci dvou developerských projektů, z nichž jeden obnáší bourání prvorepublikové vily, betonovou injektáž do sesouvajícího se svahu a naprosto předimenzovanou výstavbu. Ani o jednom z projektů nemáme žádné oficiální informace, prosím o jejich poskytnutí.". Informace ani pozvánku na jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5 jsme neobdrželi. Další aktivitou členů a příznivců spolku Za zelené Malvazinky bylo umístění vily Na Loužku 8 do databáze spolku Prázdné domy, viz web https://prazdnedomy.cz/.../ob.../detail/3851-vila-na-louzku-1880

Nyní nám, obyvatelům lokality, díky Vám, pane Kryle, opět nezbývá, než smutně přihlížet dalšímu "zvěrstvu", které se v našem bydlišti chystá, a to bez možnosti alespoň připomínkovat na veřejném jednání Vašeho výboru. Jsme velmi rozladěni a prosíme, zda by se situace dala ještě nějak ze strany MČ Praha 5 napravit.

Děkuji za pozornost

Běla Vidmarová