Rekonstrukce v ulici Na pláni

05.03.2019

V období březen 2019 - září 2020 bude probíhat rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v ulici Na pláni. Podrobné informace naleznete v příloze.

Doplňujeme, že jsme se tázali na Stavebním úřadě paní vedoucí Ing. Evy Čechové na vysokotlaké potrubí ve svahu na parcele 1591 k.ú. Smíchov, které spojuje dvě místní vodárny. Na tomto potrubí se dle jejího sdělení neplánovala a neplánuje změna jeho trasy.