Rezignace členů výboru a jednatelky

15.09.2020

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. eviduje k dnešnímu dni rezignace všech  tří členů Výboru a jednatelky v zájmu Spolku. Důvody jsou zejména časové, zdravotní, ale také neúnosnost letitého konfliktu se spolkem Přátelé Malvazinek, z.s.

Funkční období trvá do 12. 11. 2020, dle Stanov. Jelikož nejspíš nikdo ze stávajícího Výboru a ani jednatelka nesvolají Členskou schůzi povinnou dle Občanského zákoníku, dojde k porušení Stanov a Spolek bude zrušen.

Svolat Členskou schůzi Spolku v případě zájmu může kterýkoliv jiný člen Spolku, a to dle Stanov, Článek 8.