REZIGNACE Z VÝBORU SPOLKU, PRAVDĚPODOBNÉ UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLKU

07.09.2020

K dnešnímu dni rezignovala z výboru spolku paní Ing. Běla Bonušová. Oficiální odůvodnění zatím nepodala. Pokud se nepřihlásí žádný kandidát do Výboru spolku, bude spolek ke dni 7. 11. 2020, kdy jí končí funkční období, zrušen. Prosíme, pokud chcete být ve výboru, ozvěte se nám na adresu malvazinky@zelenemalvazinky.cz.

Co nás nejspíš čeká?

Námitka zástupce veřejnosti k prosazení zelené plochy v celém území dotčeném změnou územního plánu Z3218 se stane neplatnou. Omlouváme se všem 270 sousedům, kteří nás k jednání v této věci zmocnili, pokud to skutečně takto dopadne.

Nebude, kdo by řešil aktuální hrozbu kompletního zabetonování předpolí Smíchovského hřbitova, které je kodifikováno ve Studii Na Pláni a dne 29. 7. 2020 opět odsouhlaseno Radou MČ Praha 5 a odesláno na Magistrát k dalšímu pořizování. Omlouváme se všem sousedům, kteří jsou účastníky připomínek k tomuto místu i ke Studii Na Pláni jako celku.

Zmocněnkyně k jednání v zájmu spolku

Běla Vidmarová