SANOPZ Na Cihlářce - změna územního plánu z VV na OB

25.09.2019

Věděli jste o tom, že v ulici Na Cihlářce, v celém areálu bývalého SANOPZu, probíhá změna územního plánu z funkce veřejného vybavení na funkci obytnou s plovoucí značkou veřejného vybavení? Věřte, že v těch funkcích je ohromný rozdíl! Investor KKCG Karla Komárka má již připravený projekt, který snad bude veřejně někdy prezentován na naší radnici v rámci jednání Výboru pro územní rozvoj. 

Nyní se pořizovaná změna územního plánu Z3104 dostala do fáze, která se nazývá společné jednání. V této fázi může každý podat připomínku a zástupce veřejnosti zmocněný 200 Pražany k prosazováni tzv. věcně shodné připomínky, může podat i námitku. Námitka má vyšší právní váhu, než pouze připomínka.

Přes to, že veřejná vyhláška ke společnému jednání k této změně územního plánu byla vyvěšena na úřední desce až dnes, Výbor pro územní rozvoj MČ Praha 5 toto projednal již včera a nejspíš i přijal usnesení. Nyní čekáme na informace, jak se k této záležitosti výbor, který předává stanoviska Zastupitelstvu MČ Praha 5, postavil... Veřejná vyhláška je v příloze, další informace již brzy!