Schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s. nebude na leden svolána

12.12.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky,

z důvodů vládních opatření, která zřejmě budou vyhlášena příští týden, tedy uzavření restauračních zařízení, sdělujeme, že řádná Členská schůze spolku nebude svolána na avizovaný 7. leden 2021, jelikož je administrativně náročné schůzi svolat a následně opět odvolat (pořád máme 12 členů, kteří nemají e-mail a vše se jim doručuje do schránky, a od ostatních více než 30 členů nemáme za 3 roky žádnou reakci, čili nevíme, kdy a zda e-maily s pozvánkami čtou, a pokud čtou, tak nevíme, kdo z nich).

Schůze bude svolána v nejbližším možném termínu, kdy bude možno mít určitou jistotu, že restaurační zařízení budou otevřena i 20 dnů po datu svolání schůze dle Stanov.

Dle komunikace se sousedy bude do programu schůze oproti minulému návrhu programu doplněna změna Stanov - přijímání členů od 16 let. Dále bude zařazen bod přijímání nových členů a bod vylučování stávajících členů pro neaktivitu.

V příloze vám zasílám Stanovy. Prosím, abyste provedli sebereflexi a každého člena, který se necítí být za poslední 3 roky aktivním dle Stanov prosím, aby dobrovolně vystoupil ze spolku aktivních občanů Za zelené Malvazinky, z.s. Výbor již v rezignaci je, prosím tedy, abyste nám administrativně ulehčili alespoň se svoláním této, nejspíš již poslední, schůze. Výbor i jednatelka jsou ve shodě, že spolek z důvodu neaktivity členů má jít do likvidace.

Přeji všem klidné Vánoce

Běla Vidmarová