SHRNUTÍ ROKU 2020 NA MALVAZINKÁCH

31.12.2020

Nový rok 2021 je za dveřmi, poohlédněme se však ještě za rokem 2020, shrňme si naše úspěchy i neúspěchy v lokalitě Malvazinky.

V dubnu roku 2020 byl Institutem plánování a rozvoje Hl.m. Prahy rozeslán dotazník k projektu Pražské židle & plácky před prodejnou Albert U Šalamounky, současně s tímto projektem jsme se dozvěděli o od roku 2016 plánované rekonstrukci Peroutkovy ulice, která byla pozdržena, protože DPP chce obnovit trolejbusovou trať na Malvazinky. Od projektu Pražské židle & plácky jsme si ze začátku mnoho slibovali, tím více nás mrzí, co tam vzniklo. V projektu vidíme velký potenciál, protože by nám mohl pomoci vyzkoušet vhodné dopravní řešení křižovatky pro rekonstrukci.

V dubnu 2020 byla rovněž na MČ Praha 5 pořízena Studie okolí Radlické ulice, která počítá s masivní zástavbou podél Radlické mezi ulicí K Vodojemu a školou Radlice, včetně svahu mezi Radlickou a ulicemi Na Loužku a Nad Laurovou. Jedná se o bezohledný plán, který likviduje jak udržovanou, tak izolační zeleň a nereflektuje katastrofickou dopravní situaci v lokalitách Radlice - Malvazinky - Farkáň.

V červnu proběhlo na radnici MČ Praha 5 pracovní jednání s investorem KKCG Karla Komárka o plánované naddimenzované výstavbě na pozemku SANOPZ Na Cihlářce, jednání bylo velmi emotivní, koaliční zastupitelé se stavěli na stranu developera, místo aby hájili veřejný zájem svých občanů.

V srpnu byla na Dopravním výboru MČ Praha 5 schválena definitivní Dopravní studie Radlice - Malvazinky, která kromě jiného počítá s kompletním zabetonováním veškeré zeleně a historické hřbitovní cesty K Vodojemu na předpolí Smíchovského hřbitova.

V říjnu proběhly volby do Senátu PČR, kde byl znovu zvolen pan senátor Václav Láska. Ten s námi v srpnu absolvoval vycházku po Malvazinkách, kde vyslechl, co nás tu trápí. Doufáme i nadále v jeho podporu a přejeme mu mnoho štěstí při výkonu jeho mandátu.

Na Magistrátu Hlavního města Prahy byl schválen projekt výstavby 10 domů ve školní zahradě a v parku v lokalitě Na Pláni (změna územního plánu Z3218) Tento projekt je v rozporu s naší legislativou, porušuje mimo jiné zákon na ochranu přírody a krajiny.

Byl zadán projekt části Parku Na Pláni zhotoviteli původní Studie Na Pláni - Atelieru Hajný, s.r.o. V průběhu roku došlo k postupnému výkupu garáží v tomto místě.

Na prosincové schůzi výboru pro územní rozvoj byl podpořen naddimenzovaný projekt bytové výstavby v ulici Na Cihlářce naproti SANOPZu.

Nadále probíhá demoliční na Stavebním úřadě MČ Praha 5 řízení k prvorepublikové vile Na Loužku a budově Pečovatelské služby tamtéž za účelem masivní, sobecké a naddimenzované výstavby developerů HTL Development, s.r.o. a Na Loužku, a.s.

Do roku 2021 bychom si přáli zlepšení komunikace radnice s občany. Malvazinky jsou historicky zahradní rezidenční vilovou čtvrtí s převážně prvorepublikovou vilovou zástavbou, přáli bychom si, aby to tak zůstalo, a aby to všichni vzali na vědomí a respektovali to.

I nadále jsme tu pro vás, za lokalitu Malvazinek budeme bojovat, seč to půjde, a to buď ve formě zapsaného spolku, nebo ve formě nezávislé platformy aktivních občanů. Děkujeme za vaši podporu.

Přejeme vám krásný rok 2021 a doufáme, že bude lepší, než ten právě končící 2020.

Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Henryk Josef Tietjen

Běla Vidmarová