ŠKOLNÍ ZAHRADA - DOPIS STAROSTCE

09.10.2019

Předevčírem celý den a včera ráno jsme naši paní starostku sháněli telefonem, nesehnali. Proto jsme jí včera v této urgentní záležitosti poslali e-mail, jehož plné znění vám přinášíme, včetně příloh. Paní starostka má dnes pracovní dobu do 18:00 h, proto předpokládáme, že dnes se nám již asi neozve v naší urgentní občanské záležitosti...

Vážená paní starostko,

dovolujeme si Vás informovat o situaci, která probíhá nyní v lokalitě Na pláni, a kterou vnímáme jako hrubé pochybení ze strany úřadu MČ Praha 5.

Včera v ranních hodinách začala firma CENTRA provozovat za pomoci křovinořezů čištění parcely 1593/2, KÚ Smíchov, údajně za účelem následného vybudování školní zahrady pro MŠ Na pláni, detašované pracoviště ZŠ Radlická. S firmou CENTRA následně dnes ráno jednal přímý soused pozemku, pan Petr Macho, za účasti zástupkyně spolku Za zelené Malvazinky, z.s., paní Bělou Vidmarovou.

Upozorňujeme, že činnost na parcele je v rozporu s Vaším dopisem ze dne 25. 7. 2019, který vkládáme do přílohy. V dopise jste sdělila, že prudký svah na tomto pozemku není pro hru dětí předškolního věku vhodný, a že probíhají jednání o získání vhodnějšího pozemku pro tento účel.

Na to konto jsme Vás požádali o využití pro tento účel parcely č. 1594/1, KÚ Smíchov, která jako školní zahrada v minulosti fungovala a je nejlogičtější parcelou vhodnou pro vybudování školní zahrady. Náš dotaz byl Vámi vzat na vědomí a poprosila jste o čas ke zpracování relevantních odpovědí. Bylo to dne 31. 7. 2019. Od té doby jste se nevyjádřila a nyní se stalo, že na parcele Vámi původně odmítnuté začali operovat pracovníci firmy Centra s křovinořezy za účelem následného vybudování školní zahrady. Naši e-mailovou komunikaci vkládám také do přílohy.

Pan Petr Macho od začátku usiluje o odkup pozemku 1593/2, KÚ Smíchov, protože pozemek a dům na parcelách 1593/2, 3, 5, KÚ Smíchov, byly vždy jeden nedělitelný celek, dle historických podkladů z roku 1950. Pan Petr Macho je pro to, aby jemu prodaný pozemek č.1593/2 byl pozemek nezastavitelný. Právní ochrana je opravdu reálná i pro případ prodeje třetím osobám. Není proto důvod se obávat, že by zde zmíněný pozemek byl "zdevelopován", jak se domnívala MČP5. Domníváme se, že toto řešení by vyhovovalo všem stranám. Na pozemku by nebyl nadměrný hluk ze školní zahrady, na pozemku by nestála žádná stavba, byla by zde pouze udržovaná zeleň, což je to, co všichni místní občané a místní spolky původně na začátku chtěli.

Prosíme tímto o svolání urgentní schůzky k vysvětlení situace a návrhu řešení, a to nejlépe hned zítra.

S pozdravem

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová, Kateřina Zonková, Petr Vidmar

Přímí sousedé parcely

Petr Macho, Petr Smažík