Sobotní setkání s Ing. Lubomírem Brožem, místostarostou pro zeleň a veřejná prostranství MČ Praha 5

08.03.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

včera proběhla schůzka zástupkyně našeho spolku ZZM Běly Vidmarové a zástupkyně spolku PM Jany Bauerové s panem Ing. Lubomírem Brožem, místostarostou pro zeleň a veřejná prostranství. Pan Brož, byť byl v té době ve funkci pouze 3 dny, zareagoval na naše stanovisko k hrubopisu Dopravní studie Radlice - Malvazinky, který byl schválen na Dopravním výboru MČ Praha 5 dne 10. 2. 2020. Stanovisko jsme zaslali přes to, že nás k tomu nikdo nevyzval. Napsal ihned, že má zájem o schůzku, a to přímo v terénu, kde by si mohl lokalitu na vlastní oči prohlédnout a zjistit názory spolků.

S paní Bauerovou jsme jej včera, v sobotu, provedly celou lokalitou od brány Smíchovského hřbitova až k vodárně v ulici K vodojemu. Popsaly jsme mu problematiku (včetně školní zahrady, vily Na Loužku, plánu výstavby terasových domů v zatáčce ul. K vodojemu atd.) a on ochotně naslouchal.

Přeposílám Vám e-mail, kterým jsem mu za včerejší setkání poděkovala, upřesnila některé informace a zopakovala naše prosby směrem k radnici.

Běla Vidmarová


Vážený pane inženýre Broži,

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s. vřele děkuji za dnešní schůzku, stejně tak děkuji za účast zástupkyni spolku Přátelé Malvazinek, z.s. paní Bauerové. Věřím, že naše dnešní schůzka bude mít pozitivní dopad na budoucí vývoj naší lokality.

V příloze Vám zasílám slíbené dokumenty týkající se projednání části parku Na pláni s občany a spolky, které organizoval Váš předchůdce pan Bc. Martin Slabý. Mělo by se jednat o podklady spolků zaslané před projednáním, zápis ze schůzky a stanoviska obou spolků po sepsání zápisu. Dále přikládám smlouvu MČ Prahy 5 s atelierem Break Point, s.r.o., kde se v době oné plánovací schůzky zjišťovalo, zda má atelier Break Point, s.r.o. autorská práva, ze kterých by vyplývala pro MČ Prahu 5 povinnost projekt zadání parku svěřit pouze této společnosti. My se domníváme, že nikoliv, zjišťoval to pan Bc. Slabý a slíbil nám informaci, ale dosud nám ji neposkytnul. Ani nevíme, zda z uvedeného zjišťování je již na MČ Praze 5 nějaký závěr.

Každopádně informace, kterou disponujeme je, že v rozpočtu MČ Praha 5 je pro projekt parku Na pláni pro letošní rok vyhrazena částka 4 mil. Kč a Vy máte projekt zadat buď atelieru Break Point, s.r.o., nebo nějaké jiné společnosti na základě výběrového řízení (kam by se mohl přihlásit i atelier Break Point, s.r.o.).

Jedna z dalších důležitých věcí, kterou jsme dnes probrali, je sdělení ze strany spolků, že by rády vstoupily do jednání k zadání čistopisu Dopravní studie Radlice - Malvazinky, kde jsou dvě velmi problematická místa, obě jsme Vám dnes ukázaly a popsaly - předpolí Smíchovského hřbitova a obratiště na konci ulice Na Loužku. Rádi bychom předložili naše připomínky i oficiálně k jednání o zadání čistopisu, které jsme již zaslali neoficiálně, bez výzvy, za spolek ZZM. Nepochybně spolek PM má tu samou prosbu.

A nestihla jsem moc odpovědět na Váš dotaz, či připomínku - řekl jste, že někdy je lepší přistoupit na kompromis. Ano, s tím naprosto souhlasím. Vím, že o našem spolku je tvrzeno, že nejsme schopni kompromisu apod. Bohužel k tomuto došlo dle mě pochybením radnice MČ Prahy 5, která nás, místní občany, nikdy neinformovala o tom, že s námi uzavírá kompromis. To nám sdělila až po vybrání vítězného návrhu atelieru Break Point s výstavbou tehdy 12 domů ve školní zahradě a v parku na konci roku 2016. My jsme, jako místní občané, žili v domnění, že výpovědí smluv se společností Geosan Sigma (nyní Bytové domy Na pláni, s.r.o.) v roce 2013, což byl pro místní opravdu těžký boj, jsme zachránili veškerou zeleň v lokalitě a participační schůzky že se týkají revitalizace zeleně a parku v celé lokalitě. Netušili jsme předem, že radnice s námi míní uzavírat kompromis půl výstavba a půl zeleň. Proto místní na tento kompromis, principiálně uzavřený špatně, neboť jedna strana nebyla předem o tomto postupu informována, nepřistoupili. A mně, jako člověku administrativně schopnému nezbylo, než tyto oprávněně protestující sousedy zaštítit novým spolkem...

Ještě jednou děkuji za Váš vstřícný přístup

Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová