Solání 6. řádné Členské schůze spolku Zelené Malvazinky

05.12.2020

Vážení a milí sousedé,

v příloze naleznete návrh svolání 6. řádné Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Prosím, pokud máte k programu nějaké doplnění, případně k termínu či místu, nebo pokud máte návrhy kandidátů do Výboru, kontaktujte nás na e-mailu malvazinky@zelenemalvazinky.cz.

V současné době panuje ve Výboru shoda, že Spolek má být likvidován, s čímž se z důvodu složité byrokracie vedení Spolku a neaktivity členů ztotožňuji i já jakožto jednatelka. Za mě bude lepší nezávazná nezávislá platforma opravdu aktivních a pozitivních občanů, kteří mají zájem lokalitu Malvazinek rozvíjet v souladu s našimi Stanovami a Zákonem na ochranu přírody a krajiny. Takových se v našem bezmála padesátičlenném Spolku nachází zhruba pouze tři, maximálně 5 členů. Takto to prosím pěkně nelze. Máme mezi sebou i destruktory, kteří pomlouvají a poškozují činnost Spolku, což je naprosto zvrácené a rozhodně to není v souladu se Stanovami.

Čili pokud někdo máte zájem tento spolek nadále vést (všichni členové Výboru včetně jednatelky jsou v rezignaci), kontaktujte nás.

Běla Vidmarová

jednatelka v zájmu spolku Za zelené Malvazinky