SOUHRNNÉ INFORMACE ZE SPOLKU ZA ZELENÉ MALVAZINKY, Z.S.

13.11.2020

Milí sousedé,

dovolte mi několik informací ze spolku Za zelené Malvazinky, z.s.:

1) Na jednání ZMČ Praha 5 dne 10. 11. 2020 vystoupili s tématem "Malvazinky" 2 občané, a to Běla Vidmarová (sama za sebe jako občanka) a pan Henryk Josef Tietjen jako zmocněnec spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Dne 11. 11. 2020 byly oba občanské výstupy zaslány oficiálně prostřednictvím datové schránky na radnici MČ Praha 5. Příspěvky naleznete zde:

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000318-e9671e9673/interpelace_10_11_2020_HJT_BV_official.pdf 

2) Dne 11. 11. 2020 nám byla doručena tato odpověď z Magistrátu od pana náměstka primátora Hlavního města Prahy pro územní rozvoj doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka. ke změně územního plánu v lokalitě Na Pláni. Vidíte, milí "aktivní" sousedé, kam až jsme to nechali zajít? Odpověď si přečtete ve 2 odkazech (v prvním je text, ve druhém grafická příloha):

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000319-6ae5c6ae5e/MHMP_Hlavacek_odpoved_11_11_2020%20(1).pdf 

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000320-4e4294e42c/MHMP_Hlavacek_odpoved_11_11_2020%20(2).pdf 

3) Dne 10. 11. 2020 zemřel bývalý starosta MČ Praha 5, Ing. Miroslav Zelený. Děkujeme za vypovězení protiprávních smluv s Geosanem v naší lokalitě v roce 2013. Za pár dnů bude sedmé výročí této události, které bohužel nemůžeme slavit z důvodu následného jednání MČ Prahy 5 a některých vybraných sousedů. Odpočívejte v pokoji, pane Zelený.

4) Opět byl urgován náš bývalý člen Výboru a bývalý člen Petr Smažík, aby uvedl na pravou míru pomluvy, které šířil (šíří) o člence a jednatelce spolku a bývalé člence Výboru spolku paní Běle Vidmarové, čímž poškodil její občanskou důstojnost a čest.

5) Jelikož po éře Covidu bude svolána rezignační a volební schůze Výboru, výběrem nových členů Výboru byla pověřena členka Eva Beránková, jedna ze dvou aktérů petice proti výstavbě v lokalitě Na Pláni, kterou podepsalo 200 protestujících občanů, kterých se náš Spolek zastává. Paní Eva Beránková se se svými kandidáty dosud neozvala. Proto prosíme i další členy či sousedy, aby navrhli své kandidáty. Jelikož já, Běla Vidmarová, z časových, zdravotních i osobních důvodů (poškozené renomé, poškozené zdraví, poškozená rodina apod.) se této činnosti dále již věnovat nebudu, budu ráda za návrhy Vašich kandidátů. Jelikož jste tzv. "aktivní" spolek tzv. "aktivních" občanů, věřím, že ve svých řadách naleznete 3 kandidáty, kteří se mé sedmileté konstruktivní práci s radostí zhostí. Vše za spolek je jak administrativně, tak z hlediska komunikace i konstruktivních podaných podnětů, v pořádku (pokud někdo hlásí cokoliv jiného, je to prachsprostá pomluva).

Děkuji za pozornost

Běla Vidmarová

jednatelka v zájmu spolku Za zelené Malvazinky, z.s.