Stanovisko malvazinských a farkáňských spolků k řešení předpolí supermarketu Albert U Šalamounky

04.05.2020

Milí sousedé,

zde si můžete přečíst definitivní stanovisko místních spolků a aktivních občanů Malvazinek a Farkáně k řešení předpolí supermarketu Albert U Šalamounky. Pokusíme se iniciovat veřejnou diskuzi k tomuto místu tak, aby finální řešení v rámci rekonstrukce ulice Peroutkova bylo co nejkrásnější, nejúčelnější a nejzelenější, jak jen je to možné. Stanovisko bude zasláno kompetentním orgánům zejména na MČ Praha 5.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.