Stanovisko sousedů - SANOPZ Na Cihlářce

06.08.2019

Vážení a milí sousedé,

jak jistě víte, zchátralá budova SANOPZ Na Cihlářce má být zdemolována a místo ní má vzniknout nový developerský projekt. Investor svůj záměr představí veřejnosti 13. září 2019 v 16:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauz, kde sídlí IPR. Zde si můžete přečíst pozvánku a několik vět ohledně historie areálu - https://www.stavebni-forum.cz/cs/newsroom/kkcg-predstavi-projekt-na-miste-byvaleho-sanatoria-v-praze-5/ 

Náš spolek se dosud angažoval zejména připomínkou k připravovanému Metropolitnímu plánu, kterou si můžete přečíst zde - https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000099-dd8fade8f3/apripominka-thryj6.pdf 

Připomínka našeho spolku se váže zejména ke způsobu provedení dnes již promlčeného protiprávního činu minulého vedení Prahy 5 (machinace s cenami nemovitostí), který je podobný činu v námi sledovaném území Na pláni - K vodojemu, které je pro nás naprostou prioritou. Dále poukazujeme na fakt, že na Malvazinkách chybí poliklinika a místní obyvatelé musí dojíždět.

Sousedé plánované stavby jsou nyní postaveni před naplánovanou demolici a vybudování předimenzovaného projektu, který narušuje charakter vilové čtvrti. Jejich stanovisko naleznete v odkazu. Sousedů z lokality Cihlářka se jednoznačně náš spolek zastává, a pokud budeme moci pomoci, uděláme to.

Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.