STANOVISKO SPOLKU K PARKU NA PLÁNI - DEFINITIVNÍ

27.03.2021

Dnes jsme odeslali definitivní stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. panu architektovi Hajnému ze společnosti Atelier Hajný, s.r.o., který je autorem návrhu, a také panu místostarostovi pro veřejný prostor a zeleň MČ Praha 5 Ing. Lubomíru Brožovi - viz přílohu.

Připomínáme, že každý, kdo má náměty k Parku Na Pláni, může je do neděle 2. 4. 2021 zasílat na e-mailovou adresu martin@atelierhajny.cz.

Těšíme se na další spolupráci.