Stanovisko spolků k předpolí Albert U Šalamounky - otevřený dopis starostce

07.05.2020

Dnes bylo stanovisko místních spolků k předpolí supermarketu Albert U Šalamounky odesláno a doručeno prostřednictvím datové schránky paní starostce MČ Praha 5, Mgr. Renátě Zajíčkové. Definitivní stanovisko včetně průvodního dopisu naleznete v odkazu.