Stanovisko spolku k setkání k Parku Na pláni 21. 10. 2019

15.11.2019

Dnes jsme zaslali na radnici stanovisko našeho spolku k setkání k Parku Na pláni dne 21. 10. 2019, (naleznete jej v příloze), s tímto úvodem:

Vážení,

v příloze vám zasíláme stanovisko spolku Za zelené Malvazinky k projednání Parku Na pláni dne 21. 10. 2019, s prosbou o svolání mimořádného jednání VŽP k této problematice v nejbližším možném termínu, neboť včerejší přislíbené projednání bylo panem předsedou, Ing. Vejmelkou, zrušeno.

Děkujeme vám za pozornost a přejeme příjemný den

spolek Za zelené Malvazinky, z.s.