Stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k řešení předpolí Smíchovského hřbitova a dopravní situaci v okolí

26.02.2020

Dnes jsme odeslali definitivní stanovisko našeho spolku k řešení dopravní situace předpolí Smíchovského hřbitova a okolí (viz přílohu) na oficiální e-mailové adresy adresátů, s tímto průvodním textem:

Vážení naši zastupitelé a odborníci,

dovolte, abych vám touto formou předala urgentně stanovisko spolku Za zelené Malvazinky, z.s. k usnesení Dopravního výboru MČ Praha 5 ze dne 10. 2. 2020, a to zejména k jeho části týkající se řešení předpolí Smíchovského hřbitova, jednoho z nejkrásnějších a největších hřbitovů v Praze, s památkovou ochranou.

Jakmile se sejde výbor našeho spolku, bude materiál opatřen podpisy a doručen vám prostřednictvím podatelen MČ Praha 5 a Magistrátu. Předpokládám, že toto se stane v následujícím týdnu.

V rámci urychlení komunikace se na vás obracíme touto formou, má to i výhodu, že materiál v elektronické podobě je barevně a je kvalitně vidět, čehož při podání přes podatelnu nelze dosáhnout - náš spolek nedisponuje barevnou ani kvalitní černobílou tiskárnou.

Prosíme, abyste materiálu v příloze věnovali zvýšenou pozornost.

S přáním příjemného dne

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová