Stavební povolení 2. plavební komory - vyjádření spolku

11.08.2019

Vážení a milí členové a příznivci Zelených Malvazinek, vážený pane starosto MČ Praha 5, vážený pane starosto MČ Praha 1, vážený pane primátore HMP,

přes to, že je léto v plném proudu, některé skutečnosti nám nedají odpočinout. Například aktuální zpráva o tom, že druhá plavební komora pro padesátimetrové lodě vedle Dětského ostrova dostala stavební povolení od Vodoprávního úřadu MHMP (speciální stavební úřad pro vodní díla) - viz https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stavebni-urad-povolil-vznik-nove-plavebni-komory-v-centru-prahy-magistratu-navzdory-40292636?fbclid=IwAR3yOFkqrij4FdxVoAnDPa6CSIooAa9YO6-VfPfXRghtr74XJ6zm1aYD_SQ 

Jelikož tato stavba by ovlivnila kvalitu života v celé Praze 5, Praze 1 a nakonec v celé Praze (ekologie, hluk, zplodiny, zničení potenciálu relaxační zóny, zničení památkové zóny chráněné UNESCO), Výbor Spolku Za zelené Malvazinky, z.s. se rozhodl připojit se k Memorandu podepsaným MČ P5, MČ P1 a MHMP, viz https://usneseni.praha5.cz/?fbclid=IwAR2XrBn45LZILJr6fuqjZHKDSzDn4ldEaOcsjq0rrr55siAPCczvRUooW9Q#!Bod/76184  (kliknout vpravo na Memorandum)

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. se připojuje ke všem zákonným prostředkům, včetně odvolání proti rozhodnutí vodoprávního či stavebního úřadu, které budou použity dle Memoranda, aby bylo stavbě této druhé plavební komory zabráněno.

Vyzýváme další spolky z Prahy 5, Prahy 1 a celé Prahy, aby udělaly totéž, a také se k Memorandu, odvolání a užití všech zákonných prostředků k zabránění stavbě připojily, a to co nejdříve, než uplyne doba na podání odvolání proti rozhodnutí Vodoprávního úřadu.

Tento dokument bude podepsán vlastnoručními podpisy členů výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. a předán oficiální cestou starostovi Prahy 5, starostovi Prahy 1 a primátorovi hl.m. Prahy.

Naše vyjádření ve wordu si můžete stáhnout níže a použít jako podklad pro Vaše vyjádření, upravte si jej dle svého.