Stavební povolení k plavební komoře na Smíchově

22.08.2019

Zde si můžete pročíst stavební povolení ke stavbě druhé plavební komory na Smíchově vedle Dětského ostrova.

Zítra je termín k podání odvolání a my věříme, že MČ Praha 5, MČ Praha 1, Magistrát hl.m. Prahy a další účastníci řízení uplatní v odvolání silné námitky, které stavební povolení zruší.

Dle textu rozhodnutí MČ Praha 5 uplatnila v námitkách v řízení i tzv. námitku systémové podjatosti, která ale byla Vodoprávním úřadem vypořádána a stavební povolení i přes to stavba dostala. Domníváme se, že námitku systémové podjatosti je třeba uplatnit znovu a lépe formulovat. Kauza druhé plavební komory se nám jeví jako ukázkový případ systémové chyby. Tak uvidíme, držme našim zastupitelům palce!