STAVEBNÍ ZÁKON - DOPIS POSLANCŮM, ŽÁDOST O NESCHVÁLENÍ

06.04.2021

Dnes jsme oslovili některé poslance Parlamentu ČR se žádostí o neschválení novely Stavebního zákona, který má v tomto měsíci projít závěrečným čtením.

Vážení zastupitelé nás, občanů, v Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR,

jménem spolku Za zelené Malvazinky, z.s. vám sděluji, že spolek se ztotožňuje s dopisem pana Ing. arch. Geberta (viz přílohu), kde je zdůvodnění, proč je vámi plánovaný Stavební zákon velmi rizikový pro Prahu, ale nejspíš i pro další velká města. Z našeho úhlu pohledu by dokonce mohlo dojít k nevratné a definitivní devastaci Prahy se všemi jejími stávajícími hodnotami.

Z důvodů uvedených v dopise vás žádáme, abyste novelu Stavebního zákona s jmenovanými riziky NESCHVÁLILI.

Děkujeme, že se nás v tomto případě zastanete

Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s., IČO 06912648

Běla Vidmarová, jednatelka