STUDIE NA PLÁNI - ČÁST "PARK" - ON-LINE PREZENTACE

10.03.2021

Studie Na Pláni, vyjednaná za nás několika vybranými občany v tzv. unikátním participačním procesu, kromě výstavby 10 domů ve školní zahradě a na polovině parku a kompletního zabetonování veškeré zeleně a historické hřbitovní cesty K Vodojemu na předpolí Smíchovského hřbitova, obsahuje také malý parčík. K jeho realizaci nyní MČ Praha 5 přistoupila, nechala si vypracovat Studii a dne 15. 3. 2021 v 17:00 bude tato Studie prezentována veřejnosti.

Zájemci o účast na on-line prezentaci se mohou přihlašovat do 15. března 2021 do 12 hodin na emailové adrese: gabriela.hulova@praha5.cz

https://www.praha5.cz/mc-praha-5-predstavi-verejnosti-studii-planu-vybudovani-parku-na-plani/?fbclid=IwAR1l1PGDRyFuGGSx5N5S-2EqYESspgn1uufT4kkZWoMsc8TAVk3Xrv3O8Rk