Urbanisticko - architektonická studie okolí Radlické ulice

10.02.2020

Městské část Praha 5 nechala zpracovat urbanisticko - architektonickou studii okolí Radlické ulice, která má být podkladem k jednání o změnách územního plánu, které v dotčeném území nyní probíhají. Odkaz na článek a studii je uveden níže.

Spolek Za zelené Malvazinky, z.s. souhlasí se zušlechtěním Radlické ulice do formy zeleného městského bulváru, a proti přiměřené výstavbě v jejím bezprostředním okolí nic nemá. Spolek Za zelené Malvazinky protestuje proti rozpínání výstavby do zelených svahů nad Radlickou ulicí, viz studie v odkazu.

Jsme přesvědčeni, že k tak rozsáhlému projektu, který zpracoval atelier A69 - architekti, je nutný podklad v podobě objektivní územní studie dle stavebního zákona. Územní studie objektivně zhodnocuje stav dopravy, další infrastrukturu, inženýrské sítě, ekosystémy apod. Toto ve studii atelieru A69 - architekti chybí, jakož i v mnoha jiných studiích zadaných na MČ Praha 5. Chybí zde i námi požadovaný objektivní posudek stability svahu.

Dle názoru spolku Za zelené Malvazinky, z.s., v případě realizace projektu dle Studie, dojde k masivnímu úbytku zeleně rostlé na přírodním terénu, která má v zelených svazích Prahy svou obrovskou pozitivní funkci. 

Dle názoru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. je Radlická radiála, která by měla přinést ulici Radlická údajně zklidnění, pouhým snem a naši zastupitelé a developeři projektují výstavbu v místech, kde zatím žádné dopravní zklidnění není možno realizovat. Na dotazy, kdy bude Radlická radiála, nemáme žádnou odpověď, avšak výstavba v místech kolem Radlické ulice se nadále plánuje, čímž dojde pouze ke zhoršení stávající otřesné dopravní situace.

Jenom taková poznámka - od pořizovatele územního plánu máme informaci, že Studie Na pláni (taktéž urbanisticko - architektonická) není dle stavebního zákona závazným podkladem pro změnu územního plánu. Studie okolí Radlické bude? Nebo jak si tento šum vycházející od odborníků na radnici MČ Praha 5 máme vysvětlit? Citace z článku Odboru územního rozvoje Prahy 5: "Dokončená studie bude jedním z podkladů pro projednání probíhajících změn územního plánu Prahy."

Každý může k projektu zaslat své připomínky do 18. 2. 2020 na e-mailovou adresu radlicka@praha5.cz. Prosíme, abyste to udělali. 

https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/