SVOLÁNÍ 6. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE NA 28. 7. 2021

08.07.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky,

výbor svolává 6. řádnou Členskou schůzi spolku, a to na středu 28. 7. 2021 v 18:00 h v restauraci Na Vinici, stoly 10 a 13. Respektujte prosím aktuální pandemická opatření. V případě odůvodněné neúčasti na Členské schůzi pověřte jiného člena spolku k jednání vaším jménem prostřednictvím plné moci. Pozvánku s programem a podklady naleznete v odkazech níže.

Těšíme se na setkání

Běla Vidmarová

jednatelka v zájmu spolku Za zelené Malvazinky, z.s.