Svolání náhradní členské schůze dle čl. 8 Stanov na 30. 11. 2018

20.11.2018

Vážení a milí přátelé,

Výbor spolku Za zelené Malvazinky svolává náhradní členskou schůze dle čl. 8 Stanov - "Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Výbor nejdříve za tři dny a nejdéle do čtyř týdnů náhradní Členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku".

Schůze proběhne v pátek 30. 11. 2018 v restauraci Na Farkáně, předběžný program naleznete v odkazu níže.

Těšíme se na Vás!