svolání náhradní Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky. z.s.

29.07.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

včerejší ze zákona povinná 6. Členská schůze spolku nebyla schopna usnášení. Ze 43 řádných členů se účastnilo 13 (vč. plných mocí), 3 po zhodnocení svých aktivit směrem k oblasti Malvazinek ze Spolku vystoupili a účastnil se také 1 host. Dalších 27 řádných členů o sobě nedalo k této ze zákona povinné Členské schůzi žádné zprávy. Někteří takto postupují již více než 3 roky - po celou dobu existence našeho zapsaného spolku.

Účastníci včerejší 6. řádné Členské schůze Spolku se dohodli, že dle Stanov náhradní Členská schůze se svolává na ponděli 2. 8. 2021 v 18:00 v restauraci Na Vinici. Tato schůze bude schopna usnášení bez ohledu na počet jejich účastníků, dle Stanov.

Tímto si vás dovoluji jménem výboru Spolku na náhradní Členskou schůzi pozvat. Program zůstává nezměněn.

S pozdravem

Běla Vidmarová

jednatelka v zájmu spolku Za zelené Malvazinky, z.s.