SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE NA 28. 7. 2021

27.06.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

Dne 7. 7. 2021 bude v souladu se Stanovami svolána 6. řádná schůze spolku, , a to na středu 28. 7. 2021 18:00 h do restaurace Na Vinici. Převládá názor, že je nutno spolek zachovat z důvodu, že dosud nebyl splněn účel, pro který byl spolek na počátku roku 2018 zřízen, a to ochrana přírody a krajiny v lokalitě Na Pláni. Zatím se jeví, že je zachráněna část parčíku a je rozjednána možnost zachránit předpolí Smíchovského hřbitova. Další záležitosti (zástavba školní zahrady a poloviny parku 9 domy v koeficientu OB-D) jsou bohužel zatím ve hvězdách.

Proto dojde k restrukturalizaci spolku, zatím se jako kandidáti do výboru nahlásili tito stateční občané, kteří chtějí ve svém volném čase, dobrovolně a zadarmo nadále vykonávat občanskou práci pro naši lokalitu Malvazinek:

Henryk Josef Tietjen

Kateřina Zonková

Běla Vidmarová

V odkazech níže naleznete návrh programu a další nutné podklady ke schůzi. Kdo prosím k tomu něco máte, či pokud chcete vstoupit do spolku nebo kandidovat do výboru, dejte nám prosím vědět do 7. 7. 2021, lépe ale dříve, neboť dle Stanov v toto datum bude muset být schůze oficiálně svolána. Jedná se o to, že administrativní příprava členských schůzí je velice administrativně a časově náročná, proto bych uvítala Vaše připomínky spíše do 1. 7. 2021.

Děkuji za pozornost a těším se na setkání

Běla Vidmarová

Za zelené Malvazinky, z.s.