Telefonické povolení Projektu

28.01.2019

Ne všechny zprávy týkající se naší lokality jsou špatné. Dle dnešního telefonátu s Magistrátem (paní Durová) máme projekt povolený, pokud se dohodneme se správcovskou firmou ACTON, s.r.o. o lokacích, které budeme spravovat my a které oni, aby nedošlo ke konfliktům. S firmou ACTON, s.r.o. máme schůzku již ve středu, po doladění dohody mezi subjekty Za zelené Malvazinky, z.s. a firmou ACTON, s.r.o. budeme moci dojít pro potvrzující razítko Magistrátu. Náš dopis je zatím bez adresátů, samozřejmě budeme o naší iniciativě informovat Radu MČ Praha 5, Výbor životního prostředí MČ Praha 5 a Radního pro zeleň a veřejné prostranství MČ Praha 5. Náš projekt včetně žádosti (před posledními korekturami) naleznete v příloze.