Tisková zpráva

20.06.2018

Na včerejším jednání Zastupitelstva MČ Prahy 5 naši zastupitelé schválili 464 zásadních připomínek k Metropolitnímu plánu. Jednou z nich je i připomínka č. 339, která se týká Malvazinek, viz 

https://www.praha5.cz/navrh-pripominek-mc-praha-5-k-novemu-uzemnimu-planu-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy-metropolitnimu-planu/ 

Jelikož naše zelené okolí patřilo a patří (a dle nového Metropolitního plánu, který vstoupí v platnost v roce 2022, má patřit i nadále), mezi takzvaná "zastavitelná území", očekávalo se, že MČ Praha 5 podá připomínku. Dle našeho názoru měla zásadní připomínka znít - území má být nezastavitelné. Stejně, jako například zní připomínka MČ Prahy 5 k parku Kavalírka.

Jako občané jsme pracovali naplno ve svém volném čase mnoho let, aby v zeleni v našem okolí nedošlo k zástavbě. Avšak i přes veškerou naši snahu má nyní být regulativem Studie Na pláni atelieru Break Point, která byla proti naší vůli schválena v prosinci 2017 Radou MČ Prahy 5, a která obsahuje 10 domů místo zelených ploch a zabetonování parčíku před Smíchovským hřbitovem, včetně části ulice K vodojemu.

Proto jsme včera vydali tiskovou zprávu a doufáme, že si jí média všimnou. Zpráva je v příloze.