Upozornění spolku ZaPět na protiprávní činy ve spolku Přátelé Malvazinek

29.01.2021

Členka našeho spolku Za zelené Malvazinky, z.s. Běla Vidmarová dnes oficiálně, prostřednictvím datové schránky, upozornila členy výboru spolku ZaPět, z.s. na protiprávní činy spáchané v letech 2013 - 2016 ve spolku Přátelé Malvazinek, z.s. a požaduje vyvození důsledků ze situace, kdy dvě osoby z tohoto spolku, které prokazatelně tyto kriminální činy kryjí,  jsou členkami výboru spolku ZaPět, z.s.