Urgence odpovědi na dopisy z let 2018 a 2019 - porušení Stanov ve Spolku Přátelé Malvazinek, z.s.

07.11.2020

Jelikož Studie Na Pláni byla ze strany MČ Praha 5 vyjednána s několika vybranými občany (což bylo označeno za tzv. "unikátní participační proces"), a tito občané se dopouštěli za účelem vyjednání zmíněné Studie porušování Stanov Spolku a dalších nekalých věcí, členka našeho spolku Běla Vidmarová oficiální cestou, prostřednictvím datové schránky, požádala spolek Přátelé Malvazinek, z.s. o odpověď na dopisy z let 2018 a 2019, a o vysvětlení dalších záležitostí. Oficiální cestou také informovala MČ Prahu 5 a Magistrát Hlvaního města Prahy.