Veřejná vyhláška - veřejné projednání změny územního plánu Z3218 - lokalita Na pláni, 12. 9. 2019

02.09.2019

Od 13. 8. 2019 do 19. 9. 2019 včetně je na úřední desce MČ Praha 5 tzv. veřejná vyhláška, která upozorňuje na veřejné projednání kontroverzní změny územního plánu Z3218 týkající se našeho bydliště - lokality Na pláni. Veřejné projednání proběhne ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 10:00 v CAMPu a písemné připomínky k této změně může do 19. 9. 2019 zaslat každý.

Náš spolek Za zelené Malvazinky, z.s. bude nadále trvat na tom, co již několikrát za místních 250 obyvatel, kteří podepsali petici či vstoupili do spolku, prezentoval - nutnosti převedení územního plánu na ZP (zelená plocha) v celém rozsahu. Argumentace se nám za těch 6 let, kdy o záchranu přírody a krajiny v této lokalitě bojujeme, pouze rozšířila. Argumenty protistran byly a jsou velmi chabé.

Zde můžete nahlédnout naši připomínku k plánovanému Metropolitnímu plánu:  https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000098-382ce39197/pripominka-kva5x6.pdf 

Zde naše vystoupení na VÚR MČ Praha 5 ze dne 4. 12. 2018, kdy IPR požadoval celé území zapsat jako OB (čistě obytné): https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000135-a6bdfa7b96/VUR_4_12_2018.pdf 

Z těchto našich podnětů budeme nadále vycházet a samozřejmě připojíme i další argumentaci, ke které jsme došli až postupem času.

Veřejnou vyhlášku naleznete v příloze.