Veřejné setkání k plánování Parku Na pláni - zápis

07.11.2019

Dne 21. 10. 2019 se uskutečnilo v zasedacím sále na radnici MČ Praha 5 veřejné setkání k plánování Parku Na pláni. Ze setkání byl vyhotoven zápis, který byl oběma spolky, jak Za zelené Malvazinky, z.s., tak Přátelé Malvazinek, z.s. okomentován a většina korektur byla stranou MČ Praha 5 akceptována. Za organizaci setkání děkujeme panu radnímu pro veřejná prostranství a zeleň, panu Bc. Martinovi Slabému. Za zápis děkujeme zejména paní Bc. Andree Tvrdkové, tajemnici Výboru životního prostředí MČ Praha 5.

Doufáme, že u navržené bobové dráhy ve Studii Na pláni se jedná o nedorozumění a není myšlena bobová dráha jako terminus technicus, tedy kovová bobová dráha s vozíčky užívaná ve vysokohorských terénech. Věříme, že se jedná o v participacích vyslovené přání respektovat, že se zde v zimě bobuje a sáňkuje. Přirozeně vyježděné místo pro bobování a sáňkování je dle našich zjištění jinde - více na východ, za lesíkem. Toto budeme upřesňovat na dalších jednáních, první možnost nastane již ve čtvrtek 14. 11. 2019 na Výboru životního prostředí MČ Praha 5 v 15:30. I toto jednání bude veřejné a všichni jste zváni.

Nadále se budeme snažit radnici přesvědčit, že logické by bylo, kdyby se projekt parku zpracoval pro území v širším rozsahu, než které bylo povoleno projednat na setkání. Nadále budeme prosit o urychlení odkupu garáží.

Zápis ze setkání naleznete v příloze. Také by měl být během dnešního dne, včetně písemných podkladů obou spolků, zveřejněn na webu MČ Praha 5, v sekci "Na pláni".

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.