Vila Na Loužku č.p. 8

01.02.2019

Dne 22. 1. 2019 proběhlo jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5, kde byl doporučen projekt investora Na Loužku, a.s., který obnáší bourání prvorepublikové vily v ulici Na Loužku 8 a vybudování developerského projektu obnášajícího výstavbu tří čtyřpodlažních budov s devatenácti podzemními garážovými stáními. Projekt naleznete v příloze.

Jednání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5, kde k tomuto došlo, bylo svoláno bez předem zveřejněného programu. Jednalo se zřejmě o nějaké administrativně - technické pochybení na straně úřadu.

Proto jsme požádali o nápravu vzniklé situace, aby místní obyvatelé měli možnost projekt připomínkovat na oficiální půdě naší Městské části. Zdá se, že nám bude vyhověno a projekt bude vrácen k novému projednání na Výboru územního rozvoje MČ Praha 5.

Na jednání Výboru územního rozvoje MČ Praha 5, které bude řádně svoláno, náš spolek přednese své připomínky. Některé naleznete ve druhé příloze a prosíme, kdo máte ještě nějaké své připomínky, komentáře či názory, napište nám či zatelefonujte, rádi je do dokumentu doplníme. Další připomínky zpracovává spolek Přátelé Malvazinek, z.s., i k nim se můžete připojit. 

Jakmile budeme mít informaci o usnesení Rady MČ Praha 5 k projektu a termín jednáni Výboru pro územní rozvoj MČ Prahy 5, budeme vás informovat.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.