Víte, že v roce 2008 se v lokalitě Na pláni uskutečnil přírodovědný průzkum?

31.05.2019

Zde vám v odkazu přinášíme přírodovědný průzkum, který se v lokalitě Na pláni uskutečnil v roce 2008 a jehož závěrem je:

Na základě shromážděných, ověřených a zjištěných skutečností se domníváme, že lokalita  "Na Pláni" by měla být zachována jako prvek městské zeleně. Jakýkoliv záměr zástavby lokality je konfliktní se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zejména z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů organizmů.

Od té doby se mnohé změnilo, zejména v legislativním přístupu k netopýrům. Nyní jsou v kategorii chráněných živočichů a vztahuje se k nim povinnost mimořádné ochrany.