Výbor pro územní rozvoj MČ Prahy 5, bod Na pláni, 4. 12. 2018

04.12.2018

Dnes jsme na jednání Výboru pro územní rozvoj Prahy 5 přednesli příspěvek, který naleznete v příloze. Výbor požadavek IPRu na zakreslení celého území jako OB-D odmítnul. Nyní tedy nadále běží pořizování změny územního plánu Z3218 tak, jak byla zadána MČ Prahou 5, tedy zakotvení části ZP (zelená plocha), části VV (veřejné vybavení) a část OB (výstavba obytných domů, v tomto případě 10). Budeme se nadále snažit zvrátit hrozbu výstavby a prosadit do projednávání výsledky participace, se kterými navržená změna územního plánu Z3218 není v souladu.