Výbor spolku nemůže svolat povinnou Členskou schůzi

24.03.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dle telefonického rozhovoru s Městským soudem Praha, pracoviště Slezská (Spolkový rejstřík) nedošlo v době opatření k epidemii koronaviru k žádným úlevám či možnostem řešení situace, kdy člen výboru rezignoval a je nutno svolat rezignační a volební Členskou schůzi v určeném termínu, tedy povinnosti vyplývající ze Stanov a Občanského zákoníku pořád platí.

Já jsem rezignovala 11. 3. 2020, kdy jsem ještě netušila, jaká vládní opatření budou následovat (uzavřené restaurace, zákaz scházení, povinný pobyt doma). Dne 11. 4. 2020 bychom měli svolat mou rezignační a eventuálně volební Členskou schůzi Spolku (sousedé byli vyzváni ke kandidatuře, avšak zdá se, že tuto práci nikdo nechce dělat...).

Na své opodstatněné rezignaci trvám, a to ze dvou důvodů - roznesla se o mě další lež, tentokrát že se dopouštím trestného činu padělání úředních listin - plných mocí k Členským schůzím, čili už opravdu nemám dobré renomé. Také máme uvnitř Spolku někoho, kdo tyto nesmysly vymýšlí a informuje o nich pana Smažíka (který je dopilovává ke obrazu svému a roznáší dál - například takto a podobně dezinformuje naše zastupitele na radnici). Za těchto okolností se nedá v klidu pracovat - nemíním se už ve své práci neustále rozčilovat a vztekat, co komu ten člověk na mě zase komu vykládal. Čili na rezignaci trvám, předvídané důsledky mé rezignace jsem vám všem odeslala e-mailem včetně výzvy ke kandidatuře. Moje funkční období končí ke dni 11. 5. 2020.

Jak budeme situaci řešit?

I za cenu, že budou následovat potíže s Městským soudem Praha (Spolkový rejstřík), schůzi v povinném termínu 11. 4. 2020 Výbor nesvolá a svolá ji v nejbližším možném termínu. Na Spolkový soud budou dokumenty odeslány opožděně s odůvodněním, že nebylo z důvodu vládních opatření k epidemii koronaviru možno postupovat jinak.

Pokud máte někdo jiný nápad, prosím, abyste jej výboru Spolku sdělil.

Prosíme, pokud někdo potřebujete pomoci s nákupem, venčením psa, vynesením odpadků či dodáním roušky, nebo o někom takovém víte, ozvěte se nám na e-mail malvazinky@zelenemalvazinky.cz.

S přátelským pozdravem

Běla Vidmarová

Člen výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. v rezignaci