Výbor životního prostředí MČ Praha 5 dne 8. 10. 2020 - předpolí supermarketu Albert U Šalamounky - účast spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

12.10.2020

Ve čtvrtek 8. 10. 2020 proběhlo jednání Výboru životního prostředí MČ Praha 5, kde bylo v bodě 6 na programu projednání s názvem "Plácky a židle na Malvazinkách - projekt IPR". Bohužel program tohoto projednání opět, jako vždy, nebyl zveřejněn a mohli se tedy účastnit pouze občané, kteří se o tomto projednání dozvěděli jinak, než z veřejných zdrojů radnice MČ Praha 5. 

Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s. se projednání účastnil pan Henryk Tietjen, který zcela správně navrhuje veřejné projednání a experimentální ověření mnoha variant, které se k řešení komplikované křižovatky 6 ulic nabízejí. Jím prezentovanou variantou je křižovatka typu kruhový objezd. 

Dnes odeslal panu místostarostovi pro zeleň a veřejná prostranství e-mail, který je v příloze. Prosíme, pokud někdo chcete diskutovat k této variantě, kontaktujte nás na e-mailu malvazinky@zelenemalvazinky.cz.