Vyhlášení dotačního programu na podporu spolkového života

23.12.2019

Městská část Praha 5 vyhlásila dotační programy, jeden z nich s názvem "Dotační program na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů/podnikatelů na území MČ Praha 5 v roce 2020" se týká spolkových aktivit a akcí. Může být rozděleno až 600.000,- Kč, hranice jedné dotace je 60.000,- Kč a jeden subjekt může žádat maximálně o 5 dotací. Termín podání žádosti na předepsaných formulářích je 14. 2. 2020. 

Malvazinské spolky Za zelené Malvazinky, z.s. a Přátelé Malvazinek, z.s. jsou předběžně domluveny, že místní akce v parku ujednotíme, zlepšíme, a domluvíme se, pod záštitou kterého spolku se bude žádat o dotaci na konkrétní akce (dotace, o které jsme v minulosti úspěšně žádali a správně je vždy vyúčtovali, sloužily zejména k pronájmu mobilního WC, nákupu občerstvení a pomůcek a cen do soutěží pro děti). Jednalo se o akce typu Den Dětí, Zažít Město Jinak, Pálení Čarodějnic, Ukliďme Česko. Dotace na akcích v minulosti využívaly stovky sousedů, kteří se našich akcí účastní.