VYJÁDŘENÍ K PŘÍSPĚVKU PANA ZASTUPITELE VEJMELKY V ČASOPISU PĚTKA KE STUDII NA PLÁNI

06.05.2021

Vážení,

dovoluji si Vám přeposlat vyjádření spolku Za zelené Malvazinky, z.s. (zatím zveřejněno pouze na FB) k příspěvku pana zastupitele inženýra Vejmelky v radničním periodiku Pětka k věci "Jak byste vylepšili veřejná prostranství v Praze 5". Pan Vejmelka veškerá jednání VŽP - jak ke Studii Na Pláni, tak k předpolí Alberta, organizoval v utajení před veřejností pod bodem "Různé", čili není divu, že nemá správné informace. Pana Vejmelku prosím, aby si doplnil znalosti, a až potom někde něco k naší lokalitě zveřejňoval.

Děkuji za pozornost

Běla Vidmarová

Vyjádření zde

Pro účastníky facebooku viz odkaz: https://www.facebook.com/MalvazinkyMalvazinky/posts/812341172734802 

Pro ostatní:

ČASOPIS PĚTKA - VYJÁDŘENÍ PANA VEJMELKY (SNOP5) KE STUDII NA PLÁNI

Na straně 25 radničního periodika Pětka https://noviny.praha5.cz/05-2021 

se můžete dočíst velké nepravdy, ba dokonce i lži. Elaborát pana Vejmelky, zastupitele za SNOP5 a předsedy Výboru životního prostředí, komentujeme takto:

Je nutno si uvědomit, že neregulérní proces vedoucí ke Studii na Pláni, ze které (kromě mnoha hrůz) vychází i malý parčík Na Pláni (na kterém si asi pan Vejmelka chce utrhnout politické body), započal již v roce 2014, kdy tehdejší místostarosta pro územní rozvoj za SZ Lukáš Budín s několika vybranými členy spolku Přátelé Malvazinek v utajení před členkou výboru a dalšími občany dojednal zadání urbanisticko - architektonické soutěže Na Pláni s participací veřejnosti.

Participační schůzky proběhly v roce 2016 a byly nevalné úrovně. Také v roce 2016 bylo rozhodnuto o vítězném návrhu s výstavbou tehdy 12 (nyní 11) domů v zelené lokalitě mezi ulicemi Na Pláni a K Vodojemu, a také plánem na kompletní zabetonování veškeré zeleně a historické hřbitovní cesty na předpolí Smíchovského hřbitova.

Všechny tyto "levárny" se odehrály v době politického působení pana Lukáše Budína. Od konce roku 2016 zbyly obyvatelům lokality pouze oči pro pláč a následná jednání / nejednání probíhají na bázi vysvětlování neregulérnosti procesu a zvrhlosti Studie Na Pláni, která je prezentována jako kompromis s občany.

Pan Vejmelka na prvním jeho VŽP na podzim 2019 nechal schválit (v utajení před veřejností pod bodem "různé"), že VŽP na Studii Na Pláni trvá. Čili naši lokalitu ošklivě poškodil.

Prosíme pana Vejmelku, pokud nemá nebo nechce správné informace, aby se do záležitosti naší lokality již více nevměšoval.