Vysvětlení činnosti v ulici Na pláni

05.04.2019

V ulici Na pláni dochází k opravě kanalizace a vodovodu a oplocení, které tam vzniká, souvisí dle zjištění Odboru správy veřejného prostranství a zeleně pouze s touto stavbou - jedná se o ZÁZEMÍ pro tuto rekonstrukci.

Dle informací od pana starosty se v oblasti Malvazinek v letošním roce nepočítá se zahájením žádných jiných staveb podobného charakteru, než těchto:

přeložka řadu DN 400 Gr Václavka (práce převážně v objektu). rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodu v ulici Na Pláni v koordinaci s TSK Praha