Výzva ke kandidatuře do Výboru vs. ZÁNIK SPOLKU

08.04.2020

VÝZVA KE KANDITATUŘE VS. ZÁNIK SPOLKU

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

dovolte, abych vás pozdravila v této nelehké době vládních opatření k potírání epidemie. Doufám, že jste všichni zdrávi a v pořádku.

Vládní opatření ke koronavirové nákaze mimo jiné zapříčinila, že Výbor našeho Spolku nemůže svolat v řádném termínu zákonnou Členskou schůzi k mé rezignaci z Výboru spolku a eventuální volbě nových členů Výboru. Jelikož Výbor neeviduje žádné kandidáty do Výboru (výzvu ke kandidatuře obdrželi všichni členové, příznivci i aktivní sousedé) a já jsem definitivně rozhodnuta svou činnost ve Výboru ukončit, rozhodli jsme se postupovat následujícím způsobem:

Pokud nebude Městským soudem - Spolkovým rejstříkem vydáno opatření, jak situaci s povinnými Členskými schůzemi řešit náhradním způsobem (posunutí termínů apod.), schůzi nesvoláme a Spolek necháme přejít plynule do likvidace.

V případě, že se ještě do 11. 4. 2020, kdy měl být řádný termín mé rezignační Členské schůze, přihlásí někdo ke kandidatuře do Výboru Spolku, je možno termíny posunout z naší vůle tak, aby Spolek mohl zůstat zachován. V případě, že někdo navrhne a realizuje nějaké řešení k záchraně Spolku, stávající Výbor mu nebude bránit a naopak budeme jeho aktivitu podporovat.

Rizika po zániku Spolku jsou značná - zejména se jedná o riziko realizace Studie Na pláni, kde byl na oficiálních frontách rozjednán postup, jak se pokusit tomuto zabránit. Je možné a velmi pravděpodobné, že v případě zániku našeho Spolku bude zabetonován kompletně celý prostor před hřbitovem, ve školní zahradě vystavěno 7 domů a v zatáčce ulice K vodojemu ve svahu 2 terasové až třípodlažní domy, ale možná i vyšší - Studie Na pláni totiž nefunguje ani jako regulativ, což je vidět na výstavbě RD Maršner Na pláni. Doporučuji proto, aby někdo rozjednanou práci po mně převzal, kandidoval do Výboru a pokusil se navázat. V případě, že námitka ke změně územního plánu bude na Magistrátě vypořádána nevyhovujícím způsobem, je možno z pozice zástupce veřejnosti (terminus technicus dle Stavebního zákona) použít ještě několik zákonných možností, jak zelenou plochu vydobýt a zástavbě zabránit. Já to již ale vyřizovat nebudu.

Já již v této práci nemohu pokračovat, jak jsem zdůvodnila ve své rezignaci. Pomluvy, lži a dezinformace šířené o mé osobě zejména bývalým členem Výboru Spolku panem Petrem Smažíkem dosáhly pro mě vrcholu jeho lží, že se dopouštím trestného činu padělání úředních listin, kterou opět donesl na patřičná místa. Psychicky a emočně pod tímto tlakem již nejsem schopna normálně pracovat. Nesouhlasím s tím, že podvádím, lžu a špatně pracuji, což o mě pan Smažík šíří nejenom mezi sousedy, ale i mezi naše zastupitele na radnici. Tuto informaci o mě nechal zveřejnit i ve Sbírce listin našeho Spolku na Spolkovém soudě. Obviňuje mě ze zodpovědnosti za demoliční činnost dvou sousedek, které se dopustily před rokem na nějakém stromu - jako by tyto dámy neměly vlastní zodpovědnost za své chování a byly snad nesvéprávné? Já se od jejich demoliční činnosti i fyzického útoku na dalšího souseda distancuji a obvinění ze zodpovědnosti na jejich konání odmítám. Nemám s tím prostě nic společného. Od této doby se pomluvy a lži pana Smažíka o mně stupňují a ten tlak je prostě enormní. Nedá se emočně normálně zvládnout. Pan Smažík poškozuje mé dobré jméno. Nereaguje již více než rok na jakoukoliv mou výzvu k nápravě toho, co mi způsobil, vůbec se mnou nekomunikuje a v podstatě nikdy nekomunikoval ani dřív. Nemám již dobré renomé a nevím, jak se této jeho dezolátní činnosti směřující k poškození mé osoby účinně bránit, než vystoupit z veřejného života a postupovat klasickou cestou dle Občanského zákoníku - domáhání se práv na ochranu osobnosti coby fyzické osoby.

Takže prosím, pokud chcete někdo zachránit lokalitu před výstavbou a betonováním a pokračovat v mé práci, podejte kandidaturu do Výboru a schůzi svoláme - u své rezignace mohu posunout datum (vzít ji zpět a podat znovu v termínu tak, aby bylo možno schůzi svolat po skončení vládních opatření ke koronaviru). Záleží pouze na vaší aktivitě a vůli něco pro lokalitu dělat, navázat na konstruktivní práci, kterou jsem vykonala několik let - různé námitky, stanoviska, vyjádření, otevřené dopisy - vše naleznete na webu www.zelenemalvazinky.z.s.

Přeji všem pevné zdraví a pevné nervy

Běla Vidmarová

Člen výboru spolku Za zelené Malvazinky, z.s. v rezignaci