VÝZVA SOUSEDŮM K AKTIVITĚ K MÍSTU MALVAZINKY

23.03.2021

Co byste řekli tomu, kdyby se spolek Za zelené Malvazinky, z.s., kterému padá na hlavu všechno k naší lokalitě Malvazinek, ale pomalu i Radlic a Farkáně, restrukturalizoval buď v nezávislou občanskou platformu aktivních občanů, nebo ve spolek, kde by byli členové Výboru vždy zodpovědni za část naší lokality a další problematiky, jako jsou doprava, veřejný prostor, zeleň, odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy, úklid, popelnice, parkování, apod?

Bohužel u nás končí vše (Albert, Blaženka, Černý Vrch, kácení stromů, trolejbus, Studie okolí Radlické ulice, Peroutkova, Mrázovka, Šalamounka, prostor za i před hřbitovem, parčík v Xaveriově a tak dále...) Bohužel toto nejde v omezeném počtu aktivních členů spolku ZZM zvládnout.

Vyzýváme sousedy k nápaditosti, jak toto pořešit. Můžete buď zde do komentářů, nebo na e-mail či telefon uvedený na webu.

Základem je ale pro nás vždy ochrana přírody a krajiny a historických kulturních hodnot naší lokality. Také zachování původního charakteru našich vilových rezidenčních čtvrtí.