Výzva spolku Přátelé Malvazinek, z.s. - účast v řízení v kauze Na Loužku II

18.11.2020

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky,

přeposílám vám výzvu spolku Přátelé Malvazinek, z.s. k účasti na řízení v kauze Na Loužku II. Z našeho úhlu pohledu se jedná o velice paradoxní až absurdní záležitost, neboť naše čtvrť ztratí svůj ráz zejména kvůli Studii Na Pláni, kterou vyjednalo s radnicí MČ Praha 5 několik vybraných členů spolku Přátelé Malvazinek, z.s. Za účelem vyjednání této Studie se těchto několik vybraných občanů dopouštělo dokonce i protiprávního jednání.

Přes to doporučujeme vaši účast na řízení ke kauzám Na Loužku.

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla VidmarováZde výzva Přátel Malvazinek:

Rozšíření okruhu účastníků - demolice domu Na Loužku 2.

Stavební úřad Prahy 5 rozhodl o rozšíření okruhu účastníků řízení o demolici domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2. Pokud jste se nově stali účastníkem tohoto řízení a uvítali byste pomoc s přípravou námitek, obraťte se na nás na adrese nalouzku2@gmail.com . Jestliže účastníkem řízení zatím nejste, ale chtěli byste se k němu přidat, využijte formulář na webu spolku: https://pratelemalvazinek.webnode.cz/_files/200000642-8145681459/Vstup_verejnosti_doRizeni_odstraneni_stavbyNaLouzku2.pdf?fbclid=IwAR0vv0SkD_ehZi20Hg04b1SgF-PjbIwwqN_NHwQvNaguZ_7QgUseVBhxinw 

Přátelé Malvazinek nabízí účastníkům řízení bezplatnou právní pomoc. Chceme sledovat průběh demolice i případnou navazující výstavbu a pokusit se zajistit, aby nedošlo k nepřiměřeným zásahům do práv stávajících obyvatel a naše čtvrť neztratila svůj ráz.