ŽÁDOST O INFORMACE KE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM KE KÁCENÍ DŘEVIN

05.04.2021

Dnes jsme prostřednictvím datové schránky odeslali na Odbor ochrany životního prostředí MČ Praha 5 žádost o informace ke správním řízením ve věci kácení stromů v lokalitách Smíchov, Radlice, Košíře. Při sepisování jsme vycházeli z návodu na webu spolku Arnika - viz odkaz https://arnika.org/kaceni-stromu-vzory-2?fbclid=IwAR2T0nSUpAcxaWAp1HJ7iaLU7K4hOij6ycJ1QBYiCm2HuywDLK7hbjk3CWw 

Prosíme i ostatní spolky, které si tuto záležitost nevyřídily, aby toto učinily. 

Věříme, že máme vše formálně správně, a že budeme o káceních stromů v naší lokalitě informováni.