Žádost o prodloužení povolení činnosti pro rok 2020

27.01.2020

Jelikož ohledně činností naší pěstitelské platformy Ovocná zahrada Štorkánova vládne všestranná spokojenost, dne 15. 1. 2020 jsme podali na Magistrát hlavního města Prahy, v jehož správě je dotčený pozemek, žádost o prodloužení povolení platformy.

Platforma Ovocná zahrada Štorkánova zřídila v sídlišti mezi ulicemi K vodojemu a Štorkánova v minulém roce 4 květové loučky a vysadila cca desítku ovocných keřů. V následujícím roce by ráda udržovala již vysazené a dosadila několik dalších ovocných keřů (maliny, vinnou révu, kanadské borůvky).

Činnost platformy je v souladu s cíli a posláním našeho Spolku, který má ve Stanovách ochranu přírody a krajiny. Jsme rádi, že můžeme zaštiťovat aktivity sousedů, kteří naše Stanovy plní i praktickým způsobem. V naší lokalitě Na pláni se ze strany Ovocné zahrady Štorkánova jedná zejména o ochranu cca desítky zákonem zvláště chráněných druhů živočichů (ale i těch zákonem nechráněných), jimž poskytuje útočiště a potravu. Jedná se o řetězec od hmyzu přes plazy a ptáky až k létavcům a savcům, kteří s námi v lokalitě Na pláni (mezi ulicemi K vodojemu a Na pláni) dlouhodobě žijí.

Děkujeme!