Zápis z Členské schůze a info k akci v červnu

27.05.2019

Milí sousedé,

v odkazu naleznete zápis z Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., která se konala ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 19 h v restauraci Na Farkáně. Na schůzi byla zvolena do Výboru paní Kateřina Zonková, které gratulujeme a těšíme se na spolupráci. První akcí, kterou navrhla, je společná akce se sousedským spolkem Přátelé Malvazinek, z.s., a to Loučení se školním rokem. Bude se jednat o soutěže pro děti a večerní táborák, více se brzy dozvíte z pozvánky a z letáků. Akce proběhne v neděli 23. 6. 2019 cca od 15 h na plácku mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu. Kdo se chcete podílet na organizaci, propagaci či chcete jakkoliv pomoct, ozvěte se nám, budeme rádi za každou ruku / hlavu.

Dále prosím, aby 3 členové Spolku, kteří poskytli plné moci k hlasování na Členské schůzi panu Petru Smažíkovi, který je využil k hlasování proti navržené kandidátce do Výboru a tím tedy pro zrušení našeho Spolku, zvážili, zda má pro ně smysl setrvávat v členské základně. Případná vystoupení ze Spolku je dobré doručit v písemné formě na sídlo Spolku.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem, díky jejichž hlasům zůstal náš Spolek zachován a těšíme se na další společnou práci a akce.

Za Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová