Zápis z náhradní členské schůze Spolku

04.12.2018